Leir nr. 21 Kongstanken har sine møter 3. torsdag i månedene september til mai, unntatt i desember.
(se møtekalender)

Møtene holdes i ordenshuset i Steinkjer, unntatt oktobermøtet, som holdes i ordenshuset
i Levanger og januarmøtet som holdes i ordenslokalene i Namsos.

Busstider fra Namsos og Levanger blir sendt på e-post av vår sektretær.

Embedskollegiet ønsker alle patriarker velkommen til leirslagning.

Ved å møte opp gir du styrke til leir- og ordensarbeide i distriktet vårt!

Patriarkalsk hilsen i tro, håp og barmhjertelighet.

Hilmar A. Hagen
HP