Den første Rebekkaleir i Norge ble instituert i Oslo 26. april 1980.

Eks OM Jenny Berg fra Rebekkaloge nr. 14 Dagmar, Eks Rådsrepresentantene Oddny Okkenhaug og Oddrun Holm fra Rebekkaloge nr. 14 Dagmar var i Oslo i oktober 1984 for å bli tildelt Leirgradene. Rebekkaleir nr. 9 Trondheimen ble så stiftet i Trondheim 31. mai 1986. Da Distrikt nr. 17 Nord-Trøndelag ble skilt ut fra Distrikt nr. 6 Trøndelag, ble det mulig å stifte egen Rebekkaleir.

14. september i 1996 ble Rebekkaleir nr. 18 Senit stiftet. Søstre fra Rebekkaloge nr. 14 Dagmar var aktivt med i oppstarten. Her samles søstre fra Rebekkalogene i Distrikt nr. 17 Nord-Trøndelag til glede for den enkelte og til styrking av fellesskapet.