Vår 2022

     Logen er startet opp igjenn

1. termin 2022 er planlagt som normalt.

Det blir en hektisk vår og vi skal også

gjennomføre 50 års jubileum for logen

 

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre en riktig fin vinter og vår.

Velkommen til logemøter i 2022.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ivar Strømme

OM