Vår 2021

       1. termin 2021 er planlagt som normalt,

                så vil tiden vise hva som skjer.


                  Overmester og embedskollegiet

                ønsker alle brødre en riktig fin vår.

 

                      Med broderlig hilsen i

                Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

                           Arne Georg Dalager

                                     OM