Sunndalsøra har i dag en Rebekka loge og en Odd Fellow loge. Tilsammen er det ca. 131 medlemmer av Ordenen i disse logene.