Vi ser frem til å møtes i logen til vårtermin.

Våre møter avholdes i Odd Fellowhuset i Hovsvegen 15 på Sunndalsøra annen hver tirsdag.

Vår loges målsetting er å arbeide for å styrke våre medlemmers personlige utvikling, samt å drive vårt utadrettede sosiale arbeid fortrinnsvis til beste for barn, unge og eldre som trenger vår hjelp.

Overmester og embedskollegiet i Loge 84 Kalken ser frem
til et innholdsrik program for søstrene og gjester.

Møt så ofte du kan. Et godt oppmøte er med på å styrke Logens arbeid.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Siri Packer Løvaas

OM