Høst 2021 - Vinter/Vår 2022

Overmester og Embetskollegiet ønsker alle våre søstre velkommen til et innholdsrikt logeår.

Vi går spennende tider i møte med nytt embedskollegium og nye utvalgte embedsmenn.

Lykke til alle sammen.

"Møt så ofte du kan". Vi trenger dere alle.

 

Med søsterlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ulla-Britt Husby

OM