Høst 2023 - Vinter/Vår 2024

Overmester og Embetskollegiet ønsker alle våre søstre velkommen til et nytt innholdsrikt logeår.

"Møt så ofte du kan". Vi trenger dere alle.

Med søsterlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Lene Kastnes

OM