Det er tilsammen 7 Loger i Tromsø, fordelt på 4 Odd Fellow loger og 3 Rebekka loger. I tillegg disponerer 2 leirer Ordenens lokaler, 1 Odd Fellow leir og 1 Rebekka leir.

Ordenen disponerer hele 4. og 5. etasje av bygningen, mens de øvrige etasjene er utleid til annen virksomhet.

Les mer om Ordenshuset her: Om Huset 

Les mer om oppstarten av Ordenen i Tromsø her: Ordenens oppstart i Tromsø

Les mer om Ordenen her: Om Odd Fellow

Les mer om hvordan bli medlem her: Hvordan bli medlem

 

 

© Fotograf: Gunnar Graff