Tidlig i 1970-årene fikk Odd Fellow Ordenen i Tromsø sitt eget Ordenshus med innvielse av den nybygde Odd Fellow-gården i Storgata 118.

Odd Fellow disponerer 4. etg. til matsal, kjøkken og garderobe, og 5. etg. til møtelokale og klubb for ettermøter.

De tre nederste etasjene er utleid til ulike virksomheter.