Høsten 2021 -  Våren 2022

              Kjære Morisøstre

Vel møtt til ny logetermin. Godt å kunne starte opp igjen og det skal bli fint å se hverandre igjen. 

Og kjære søstre,  "Møt så ofte dere kan". Vi trenger dere alle.

 

Nedenfor finner dere aktuell lenke til informasjon fra Storlogen.

Nytt fra Storlogen september/oktober 2021 - Odd Fellow

Med søsterlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Grete Nyland

OM