Vinter/Vår 2020 

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre et riktig godt Logeår

Med broderlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Dag Espen Sverresvold

OM