Kjære Matriarker!

HM og embedskollegiet ønske alle matriarker i Rebekkaleir 12 Troms velkommen til vår Rebekkaleir. Vi ser frem til gode, samlende og positive leirslagninger i vår embedsperiode, og  kjære Matriarker,  "Møt så ofte dere kan". Vi trenger dere alle.

Nedenfor finner dere aktuelle lenker til informasjon fra Storlogen.

Med matriarkalsk hilsen i 

Tro, Håp og Barmhjertighet

Janne Kristine Johansen

HM

Storlogens embedskollegium 2022-2026