Høsten 2019 - Våren 2020

Hovedmatriark og embedskollegiet ønsker alle

matriarker velkommen til våre leirslagninger

Med matriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Lillian Nilsen

HM