Kjære Matriarker!

HM og embedskollegiet ønske alle matriarker i Rebekkaleir 12 Troms velkommen til vår Rebekkaleir.

Nedenfor finner dere aktuell lenke til informasjon fra Storlogen.

Informasjon fra Storlogen - oktober 2022

Storlogens embedskollegium 2022-2026

          Og kjære Matriarker,  "Møt så ofte dere kan". Vi trenger dere alle.

Med matriarkalsk hilsen i 

Tro, Håp og Barmhjertighet

Hege Ottesen

HM