Kjære Matriarker!

HM og embedskollegiet ønske alle matriarker i Rebekkaleir 12 Troms velkommen til vår Rebekkaleir. Vi ser frem til gode, samlende og positive leirslagninger i vår embedsperiode, og  kjære Matriarker,  "Møt så ofte dere kan". Vi trenger dere alle.

Nedenfor finner dere aktuelle lenker til informasjon fra Storlogen.

Kjære Matriarker. HM og embedskollegiet ønsker dere alle et godt nytt år!

Foto: Sverre-Leander Sundset

 

Med matriarkalsk hilsen i 

Tro, Håp og Barmhjertighet

Janne Kristine Johansen

HM

Odd Fellow Ordenens landssak 2023-2026

Nytt fra Storlogen - desember 2023