Kjære Matriarker!

HM og embedskollegiet ønske alle matriarker velkommen til vårterminen i Rebekkaleir 12 Troms.

Nedenfor finner dere aktuell lenke til informasjon fra Storlogen.,

Nytt fra Storlogen mars 2022

          Og kjære Matriarker,  "Møt så ofte dere kan". Vi trenger dere alle.

Med matriarkalsk hilsen i 

Tro, Håp og Barmhjertighet

Hege Ottesen

HM