Kjære Brødre.

Bror Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til høstens møter.

 

 

Møt så ofte du kan.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 

Olav Sæther

Overmester