Loge nr. 3 Eystein ble stiftet 27/1 - 1918, og er således en av de eldste loger i Norge. Logens chartermedlemmer og første embedskollegium fikk sine grader og ble bemyndiget som stiftere under et større logemøte i Kristiania i 1917. I mai 1917 var huset som skulle romme det første ordenslokale kjøpt, og i november samme år ble navnet Eystein vedtatt

Den danske Stor Sire Petrus Beyer foresto den høytidelige innvielse av logehus og installering av de embedsmenn som var valgt i broderforeningen. Medlemstallet var da 59 brødre. 1920-årene var gode år med vekst og ekspansjon, mens 30-årenes knapphet og sosiale problemer ga en viss tilbakegang. Likevel hadde logen fått 218 medlemmer totalt da krigen kom og satte en stopper for logearbeidet. Logens utstyr ble gjemt bort av idealistiske brødre, og allerede 29. mars 1946 kunne logen holde sitt første etterkrigsmøte.

Etter et kort mellomspill i Forretningsbankens bygg kunne 2 loger (Loge nr. 42 Humanitas ble stiftet i 1954) flytte inn i Thomas Angellsgt 8 i 1960. Der holdt loge Eystein til helt til januar 2008 da alle Ordensenheter i Trondheim kunne flytte inn i nytt hus på Jakobsli, et praktfullt sted med 2 logelokaler av meget høy standard.

Fra loge Eystein har det vært en formidabel vekst og den er på sett og vis fadderloge for 6 Odd Fellow loger og 1 Odd Fellow leir i Trondheim. I tillegg har det vært en stor knoppskyting i Midt- og Nord-Norge fra 1919 til 1984, hele 10 i tallet. Loge Eystein har broderloger i Østersund (Brødralogen nr. 35 Georg Adlersparre) og i Odense (Loge nr. 5 Fyen) samt i Hamar (Loge nr. 59 Herman Anker).