Velkommen til leirslagning i 2023/2025

 Hovedmatriarkt og Embedskollegiet ønsker alle matriarker velkommen 

 til leirslagninger første torsdag i måneden.

Rebekkaleirens formål er å samle søstre fra alle distriktets Rebekkaloger til videre arbeid med seg selv, og for å høyne vår ordens etikk.

 Embedskollegiet vil fortsette arbeidet med å utvikle Rebekkaleir nr 9 Trondheimen til et godt sted å møtes til det beste for Ordenen og den enkelte matriark.

Matriarker som har forslag de mener kan berike leirslagningene, både etisk og sosialt, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Det er gjennom styrkelse og utvikling av fellesskapet at vi kan skape et godt miljø til felles glede og trivsel.

Med matriarkalsk hilsen i

 Tro, Håp og Barmhjertighet

 Dorid Solrun Berg

HM