Som Leirforeningens formann ble valgt matriark Gerd Holme, og Ingrid Dahl ble valgt som materialforvalter. Foreningens møter ble holdt i de nyervervede Ordenslokaler på Kystad. Det var lite med penger, men desto større entusiasme.

Før institueringen var skapergleden var stor da drakter og utstyr ble laget, alt skulle bli korrekt. Før institueringen ble draktene kontrollert og godkjent av Rådspresident Guro Lie, og foreningens medlemmer fikk skryt for arbeide de hadde utført.

Knapt et år etter Leirforeningens stiftelse, den 31. mai 1986, ble Rebekkaleir nr.9 Trondheimen instituert.  Navnet Trondheimen betyr navnet rundt Trondheimsfjorden. Det var Rebekkaalogenes Rådspresidenter som sto for navnevalget.

En stilfull instituering ble foretatt av Eks. Rådspresident Åse Vergeman.

Leirens chartermedlemmer var:

Britta Almaas                          Eks. OM - Rebekkaloge nr. 20 Märtha

Jenny Berg                              Eks. OM - Rebekkaloge nr. 14 Dagmar

Martha Hafstad                     Eks. OM - Rebekkaloge nr. 20 Märtha

Gerd Holme                            Eks. OM - Rebekkaloge nr. 4 Pax

Bjørg Julie Nestvold              Eks. OM - Rebekkaloge nr. 58 Gudrun

 

Leirens første valgte embedskollegium var:

Rådsrepresentant og fungerende Eks. HM   Jenny Berg

HM                                                                       Gerd Holme

YP                                                                         Bjørg Julie Nestvold

Dep. HM                                                              Ingrid Dahl

Sekretær                                                             Grethe Kvaale

Kasserer                                                              Oddrun Holm

Fører                                                                    Tove Hefte

Ved institueringsmøtet i Odd Fellows lokaler på Kystad, leste matriark Petra Eilertsen en selvskrevet prolog, samt at hun også bidro med en sang til Rebekkaleir nr 9 Trondheimen.

Senere leirmøter ble arrangert både på Steinkjer og Levanger, samt ett møte ble også holdt i Namsos. Ved disse møtene ble alt av ordensmessig utstyr til leirmøtene tatt med fra Trondheim, et ansvar som falt på fungerende matriark inspektør.

Det ble satt opp buss fra Trondheim, og som regel var det godt oppmøte på disse møtene. De fleste møtene ble imidlertid holdt i Ordenslokalene på Kystad Gård. Da var det matriarkene fra Nord-Trøndelag som måtte ta buss.

Leirens arbeid

Det første tilskuddet til egen leir fant sted den 17. november 1986, 8 resipienter ble opptatt i Troens Grad.

Etter anmodning, ble 29 søstre fra Distrikt 13 Nordland, samt den svenske Rådssekretæren Ulla Zeylom, tildelt alle leirgradene 21. og 22. februar 1987. Dette var både en stor oppgave og en utfordring for en nystartet leir.

Allerede 17. og 18. oktober 1987 ankom 12 nye søstre fra Distrikt 13 Nordland, som sammen med 2 svenske søstre, Gerry Wallen og Elisabeth Hellqvist, ble tildelt alle leirgradene.

Disse to begivenhetene må ha vært et skikkelig løft for embedskollegiet som allerede så tidlig i Rebekkaleir nr 9 Trondheimens historie var med å legge grunnlaget for leirarbeidet i Nordland.

I april 1988 var det DDRP – møte i Trondheim. I den anledning ble Rebekkaleir nr 9 Trondheimen bedt om å avholde et leirmøte med gradspassering, fredag 8. april. Store og krevende oppgaver ble lagt på en ung leir, men med godt samarbeid kom vår leir styrket ut av det.

Arbeidet i Rebekkaleir nr 9 Trondheimen har gått framover, med en fin tilgang på nye matriarker. Ved Rebekkaleir nr 9 Trondheimen 10 årsjubileum i 1996 hadde leiren 188 matriarker som medlemmer. Dette jubileet ble markert med en Festleir 31. mai 1996, hvor DSS Kjell Kruse deltok. Det Norske Rebekkaråd var representert ved DDRP Britta Almås.

Knoppskyting

Den 14. september 1996, forlot 69 matriarker Leir nr. 9 Trondheimen for å starte sin egen Rebekkaleir i Nord- Trøndelag, Leir nr. 18 Senit.

Så kan vi vel med rette fastslå at Rebekkaleir nr 9 Tronheimen har bidratt til at leirarbeid har kommet i gang og slått rot på flere steder, noe som er til det beste for vår Orden. Ved utgangen av 1996 hadde Rebekkaleir nr 9 Tronheimen 128 matriarker.

Leir nr. 9 Trondheimen og Leir nr. 18 Senit har holdt kontakten og gjennomfører ett felles møte en gang i året henholdsvis i Trondheim og på Steinkjer annenhvert år. Ved disse anledningene legges det vekt på gjennomføring av Festleir og hyggelige ettermøter med søstermåltid og gjerne kunstnerisk opptreden. Matriarkene fra begge Rebekkaleirene gleder seg til å møtes ved disse anledningene. Disse møtene har blitt en fin tradisjon som fortsetter.

Videre arbeid

I de påfølgende 10 årene, 1996 – 2006, hadde Rebekkaleir nr 9 Trondheimen god framgang. De ulike embedskollegiene la ned et godt arbeid, skjønt tilgangen på nye matriarker kunne vært bedre. Å rekruttere flere matriarker må leiren ta som en utfordring og det gir oss noe å arbeide videre mot.

Våren 2004 kom det forespørsel fra Storlogen ved DSS Britta Almaas: Kan Rebekkaleir nr 9 Trondheimen være vertskap for et seminar? Dette skulle være et tilbud for representanter fra alle landets leire. Leirens grader, spill og annet leirarbeid skulle gjennomgås. Målet med dette seminaret var at gjennomføringen av det rituelle arbeidet i Rebekkaleirene i hele landet skulle gjennomføres mest mulig ensartet. Dette sa vi ja til, og seminaret ble gjennomført med stil, både i leirsalen og ved måltidene. Rebekkaleir nr 9 Trondheimen høstet mye ros for dette arrangementet.

I løpet av årene har Rebekkaleir nr 9 Trondheimen vært med, og gitt støtte til 2 nye loger: Rebekkaloge nr. 113 Sissihø på Oppdal og Rebekkaloge nr. 118 Tyra i Trondheim.

20 år

20-årsmarkeringen for Rebekkaleir nr 9 Trondheimen ble feiret med Festleir 31. mai 2006. I salen deltok 105 matriarker. Blant gjestene var DSS Siri M. Løvberg, Storembedsmennene Wenche Størseth og Liv Totland. Chartermedlemmene Eks DDRP Bjørg Julie Nestvold og Eks. HM Gerd Holme, som også var Rebekkaleir nr 9 Trondheimenførste HM, Eks. HM Ingrid Dahl og Storrepresentant Eli Dolmseth. Samtlige Chartermedlemmer fikk overrakt eller sendt blomster ved denne anledningen, som takk for det initiativet de tok ved oppstarten av Rebekkaleir nr 9 Trondheimen. Leiren hadde 179 matriarker dette året.

Nye ordenslokaler

Ved årsskiftet 2007 – 2008 flyttet alle Ordensenhetene i Trondheim fra henholdsvis Thomas Angells gate og Kystad gård, til felles ordenslokaler i Hørløcksvei.

Rebekkaleirmøtene blir her avholdt i sal Cicignon, som har en praktfull stjernehimmel. Bruken av denne gir møtene en ekstra stemning. Flyttingen medførte at Rebekkaleir nr 9 Trondheimen byttet møtedag fra mandag til torsdag.

25 år

31. mai 2011 feiret Rebekkaleir nr 9 Trondheimen 25-årsjubileum med Festleir lørdag 21. mai. I jubileumsåret hadde Rebekkaleir nr 9 Trondheimen 190 matriarker.

Videre utfordringer

Rebekkaleir nr 9 Trondheimen er og skal være til støtte for logene. Denne støtten blir blant annet gitt ved at Rebekkaleiren i Distrikt 6 har vært med å finansiere trykking av terminlister, lydanlegget på Kystad Gård, støtte til UNP, gitt bidrag til førjulskonsertene og støtte til nye Odd Fellow-brosjyrer.

I forbindelse med flyttingen til nytt Ordenshus i 2007, bidro Rebekkaleir nr 9 Trondheimen med økonomisk støtte til nytt ordensmessig utstyr.

En viktig del av i Rebekkaleir nr 9 Trondheimen sitt utviklingsarbeid er samtalene som blir holdt med matriarker som blir forfremmet til de ulike Leirgradene. Dette arbeidet er satt i system, og det er også utviklet materiell som brukes til dette formålet i henhold til Storlogens utviklingsprogram.

Rebekkaleir nr 9 Trondheimens viktigste oppgave er å oppfordre alle matriarker til å møte så ofte de kan.

Gjennom sitt fremmøte i Rebekkaleiren blir hver matriark tilbudt innspill til ettertanke og egenvurdering, vennskap og trivsel.