Som Leirforeningens formann ble valgt matriark Gerd Holme, og Ingrid Dahl ble valgt som materialforvalter. Foreningens møter ble holdt på Kystad. Det var lite med penger, men desto større entusiasme.

Før institueringen ble draktene kontrollert av Rådspresident Guro Lie, og de ble godkjent og foreningens medlemmer fikk skryt for arbeidet de hadde utført.

Knapt et år etter Leirforeningens stiftelse, den 31. mai 1986, ble Rebekkaleir nr.9 Trondheimen instituert.  Navnet Trondheimen betyr navnet rundt Trondheimsfjorden. Det var Logenes Rådspresidenter som sto for navnevalget.

En stilfull instituering ble foretatt av Rådspresident Guro Lie.

Leirens chartermedlemmer var:

Britta Almaas                         Eks. OM - Rebekkaloge nr. 20 Märtha

Jenny Berg                              Eks. OM - Rebekkaloge nr. 14 Dagmar

Martha Hafstad                     Eks. OM - Rebekkaloge nr. 20 Märtha

Gerd Holme                           Eks. OM - Rebekkaloge nr.    4 Pax

Bjørg Julie Nestvold               Eks. OM - Rebekkaloge nr. 58 Gudrun

 

Leirens første valgte embedskollegium var:

Rådsrepresentant og fungerende Eks. HM   Jenny Berg

HM                                                                 Gerd Holme

YP                                                                   Bjørg Julie Nestvold

Dep. HM                                                        Ingrid Dahl

Sekretær                                                        Grethe Kvaale

Kasserer                                                         Oddrun Holm

Fører                                                              Tove Hefte

 

Ved institueringsmøtet i Odd Fellows lokaler på Kystad, leste matriark Petra Eilertsen en selvskrevet prolog, samt at hun også bidro med en sang til Leiren.

Senere Leirmøter ble arrangert både på Steinkjer og Levanger, samt 1 møte i Namsos.

Den første opptagelsen i egen Leir fant sted den 17. november 1986, hvor 8 resepiender ble tildelt Troens Grad.

Etter anmodning, ble 29 søstre fra distrikt 13 Nordland, samt den svenske Rådssekretæren Ulla Zeylom tildelt alle Leirgradene 21. og 22. februar 1987. Dette var både en stor oppgave og en utfordring for en nystartet Leir.

Allerede 17. og 18. oktober 1987 ankom 12 nye søstre fra samme distrikt, som sammen med 2 svenske søstre, Gerry Wallen og Elisabeth Hellqvist, ble tildelt alle Leirgradene.

I april 1988 var det DDRP – møte i Trondheim, og i den anledning ble Leiren bedt om å avholde et Leirmøte med gradspassering, fredag 8. april. Store og krevende oppgaver ble lagt på en ung Leir, men med godt samarbeid kom Leiren styrket ut av det.

Arbeidet i Leiren har gått framover, med en fin tilgang på nye matriarker. Ved Leirens 10årsjubileum i 1996 hadde Leiren 188 matriarker som medlemmer. Dette jubileet ble markert med en Festleir 31. mai 1996, hvor DSS Kjell Kruse deltok. Det norske Rebekkaråd var representert ved DDRP Britta Almås.

Den 14. september 1996, forlot 69 matriarker Leir nr. 9 Trondheimen for å starte sin egen Leir i Nord- Trøndelag, Leir nr. 18 SENIT. Leir nr. 9 Trondheimen og Leir nr. 18 Senit har nå et felles møte en gang i året i Trondehim og på Steinkjer annenhvert år. Matriarkene fra begge Leirene har det fint sammen, og gleder seg over å møtes. Disse møtene har blitt en fin tradisjon.

Så kan vi vel med rette fastslå at vår Leir har bidratt til at leirarbeidet har kommet i gang og slått rot på flere steder, noe som er til det beste for vår Orden. Ved utgangen av 1996 hadde Rebekkaleir nr. 9 Trondheimen 128 matriarker.

I de påfølgende 10 årene, 1996 – 2006, har også Leiren hatt god framgang. De ulike embedskollegiene har gjort et godt arbeid, skjønt tilgangen på nye matriarker kunne kanskje ha vært bedre, men dette gir Leiren noe å arbeide videre mot.

I løpet av disse årene har Leiren vært med og gitt støtte til 2 nye loger: Rebekkaloge nr. 113 Sissihø på oppdal og Rebekkaloge nr. 118 Tyra i Trondheim.

Leirens 20 - årsjubileum ble feiret 31. mai 2006.