Vår/høst termin 2022
 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstre en fin vår/ høsttermin.
Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

OM Grete Gjerde​​

Vi møtes hver første og tredje onsdag i måneden kl 19.00. Alle møter åpnes i Troskapsgraden. Møt så ofte du kan! 

Adresse: Falckenbergsgate 7, 3111 Tønsberg

                                             Formiddagstreff første lørdag i mnd. kl. 12.00 til lunsj på Paparazzi

 

Bilde copyright: Tønsberg Blad

Rebekkaloge nr. 95 Kristin ble instituert den 22. mai 1993, på en vakker og solfylt sommerdag i Tønsberg. Vi tok navnet etter Kristin Håkonsdatter (Prinsesse Kristina av Tunsberg), datter av Kong Håkon Håkonsson og Dronning Margret Skulesdatter.
Bilde av henne finnes i vårt emblem. Hun var fylt av offervilje, kjærlighet og plikt. Hun var alt av det vi forbinder med en god Rebekkasøster.