Rebekkaloge nr. 95 Kristin ble instituert den 22. mai 1993, på en vakker og solfylt sommerdag i Tønsberg, og runder dermed 25 år i år.  I vår Orden, som snart fyller 200 år, er vi en ung Rebekkaloge. Vi tok navnet etter Kristin Håkonsdatter (Prinsesse Kristina), datter av Kong Håkon Håkonsson og Dronning Margret Skulesdatter.

Vi er av den oppfatning at en solid forankring i vår historie gjør oss bedre rustet til å møte fremtiden. Derfor har det vært viktig for oss å bringe Rebekkaloge nr. 95 Kristins historie videre til våre søstre.

Vi retter en varm takk til Henrik Frøyland som har vært til uvurderlig hjelp med scanning av brev, bilder og utarbeidelse av grafer samt hjelp med layout. Vi takker også str. sekr. Berit Lund for velvillig hjelp.

I vårt arbeid med histrorien, har mange minner strømmet på. Nå er det vårt ønske at alle søstrene vil finne både glede i og nytte av å lese "Kristins minnebok".

Tønsberg, våren 2018
Eks OM Henny E. Frøyland / Eks OM Turid Tuft
Chartermedlemmer

Kilde: Historien for Rebekkaloge nr. 95 Kristin 1993 - 2018