Logeåret 2019 - 2020

Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødre
et Godt Nytt Logeår!

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

Odd Magnus Harjo

OM