Logeåret høsten 2023 - våren 2024

Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødre
velkommen til godt logeår.

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jon Holien

OM