Logeåret høsten 2021 - våren 2022

Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødre
velkommen til et ordinært logeår.

På grunn av Covid-19 tar vi de smittevernhensyn som til enhver tid er nødvendig.

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Odd Magnus Harjo

OM