Nytt fra Storlogen mars 2020.  Informasjon til logene.

Korona virus effekt og konsekvens.
Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at
all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020.  Vi ber alle etterkomme myndighetenes råd og veiledning. Vi står i en alvorlig situasjon og mange kan føle seg alene og er bekymret. Det er derfor viktig at vi opprettholder god kontakt med våre søstre og brødre, med spesielt fokus på våre eldre, syke og enslige. Ta en telefon, kanskje kan vi bidra med noe, for noen er det å ha kontakt med noen andre verdifullt.

Ta vare på kvarandre - bruk telefonen - og følg myndighetenes råd!

 

 

 

 

Overmester og kollegiet ynskjer alle søstrene hjertelig velkommen til møter i Loge nr 46 Symra. Møt så ofte dere kan, da er dere med på å skape ein god loge med godt samhold mellom søstrene.

 

Med søstrerlig helsing

i Vennskap, Kjærligehet og Sannhet

Maryon Evensen

OM

 

 

For medlemmer

16
mar
2 N/V
19:00
30
mar
3. N/V 40-års Ve.Ju Galla Olaug Solbakken
19:00
13
apr
19:00
Til alle aktiviteter
Besøksadresse
Kyrkjegata 39
Ørsta
Rebekkadistrikt nr. 4 Sunnmøre
Postadresse
Kyrkjegata 39
6150 Ørsta

Kontaktpersoner

Maryon Evensen
Overmester
Anne Grethe Sætre
Undermester
Kari Ågot Osvik
Sekretær
Gry Juel Engeset
Herold