Alle våre møter starter kl 19
 
Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre en givende vårtermin.
 
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Lasse Ohrvik
Overmester