HISTORIKK

Loge nr. 11 Veøy ble opprettet den 28. mai 1922 med loge nr. 7 Ragnvald Mørejarl i Ålesund som fadderloge. Initiativtaker til det hele var avdelingsringeniør Olav Ødegaard som ble innviet i Ordenen den 28. august 1918 i Ålesund. Han flyttet til Molde, og oppdaget snart at det var ingen Odd Fellow loge her. Etter samtale med daværende Stor Sire Sam Johnson, ble det planlagt et møte i Festiviteten. Møtet ble satt til 10. januar 1921 med Stor Sire som hovedtaler. Det var 50 innbudne gjester til stede, og samme kveld ble Molde Broderforening stiftet med Trygve A. Taraldsen som formann.

Da loge Veøy ble stiftet den 28. mai året etter, var medlemstallet kommet opp i 33. De 5 chartermedlemmene som underskrev fribrevet var kontorsjef Wilhelm Gran, avdelingsingeniør Olav Ødegaard, sjøkaptein Trygve Taraldsen, fabrikkeier Christian Tapdrup fra Danmark og bokbinder Nicolay Hessen. Første logelokalene ble opprettet i 2. etasjen i lokalene til Solemdal Møbelfabrikk. Da Molde ble bombet i 1940, brant lokalene, og alt inventar og utstyr gikk tapt. Under krigen låg Ordensaktivitetene nede, men noen brr. kom sammen i mindre grupper til samtale og hygge.

Første møtet etter krigen ble holdt den 9. oktober 1945.  Logen fikk ta i bruk kontorene til Brødrene Brunvoll som midlertidige lokaler. Brodermåltidet ble som regel holdt på Kafe Stratos. Den 22. januar 1948 fikk logen flytte inn i Kneipbrødfabrikken der de delte rom med loge Uræd av I.O.G.T. Den 17. februar ble lokalene innviet. Nå ble også Broder-måltidet servert her.

De nye lokalene i Kneipbrødfabrikken ble også sett på som midlertidige, og det kom snart i gang planer om lei av rom i den nye Lønseth-gården. Etter noen tid ble det en realitet, og den 6. mai 1950 ble lokalene innviet. Medlemstallet var nå kommet opp i 40, og kom til å øke jevnt og trutt for hvert år fremover. I dag (pr. 31.03.2012) er medlemstallet 114.

Det foreligger fra før følgende jubileumsberetninger vedrørende Loge Veøy:

10 – årsberetning, trykt.

30 – årsberetning, trykt, utarbeidet av br. J.H. Vogt.

40 – årsberetning, stensilert, utarbeidet av br. Jakob Bolstad..

50 - årsberetning, trykt, utarbeidet av br. Torbjørn Tingvold.

60 - årsberetning trykt, utarbeidet av br. Torbjørn Thingvold.

75 – årsberetning, trykt, utarbeidet av br. Gunnar Hojem.

80 – års resymé, utarbeidet av br. Karl Fredrik Leirvik.

90 – års resymé utarbeidet av br. Aadne Orvik.

Av disse er 30- 40- 50- 60 – 75 og 80-årsberetningene/resyméene gjengitt i pdf- format nedenfor. 50-årsberetingen foreligger som faksimile i 75-årsberetningen

I 1964 ble Rebekkaloge nr. 32 Hild stiftet, i 1979 Odd Fellow loge nr. 101Fanne, i 2004 Rebekkaloge nr. 119 Mali og i 2007 Odd Fellow loge nr. 151 Bolsøy. Odd Fellow Ordenen har således hatt stor knoppskyting i Molde. I 1996, mens det enda bare var 3 loger, kom tanken frem om eget Ordenshus. Planer ble lagt, forskjellige prosjekter lagt frem, og til slutt ble det bestemt å kjøpe Strandgata 14. Etter mange og lange dugnadstimer, stod huset ferdig innredet og ble innviet den 28. april 2001.

  

 30 ÅR  40 ÅR  60 ÅR
   
 75 (og 50) ÅR  80 ÅR 90 ÅR