Velkommen til Loge 101 Fanne

Brødrene i Loge 101 Fanne møtes hver onsdag kl. 1900

Vi ser frem til å møtes i logen til høsttermin.

Med broderlig hilsen

I vennskap, kjærlighet og sannhet

Overmester Bernt Jørgen Wåde

For medlemmer

17
mai
Familietreff □ VHFMB, Regi □ V AVLYST
12:00
20
mai
O Fellesmøte □ FBj. Regi □ Bj.
19:00
09
jun
O Sommermøte
19:00
Til alle aktiviteter
Besøksadresse
Strandgata 14
Molde
Odd Fellow Distrikt nr. 18 Nordmøre og Romsdal
Postadresse
Strandgata 14
6415 Molde

Kontaktpersoner

Bernt Jørgen Wåde
Overmester
Bjørn Følstad
Undermester
Randulf Rakvåg
Sekretær
Terje Aunan
Herold