Molde broderforening IOOF

I 1977 startet Eks. Overmester Karl Aksel Hamre sonderingene rundt oppstart av en broderforening med utspring i loge Veøy. I mars 1978 fikk DDSS beskjed om at tiden var moden for et forberedende møte. Til stede på møtet var bl.a. br. DDSS Ivar Olsbø, Storrepresentant Rønning, Eks. Overmestere Syvertsen og Thingvoll og O.M. Holm, sammen med en del av brødrene som skulle delta i broderforeningen. På dette møtet ble det bestemt at en broderforening skulle stiftes snarest.

Den 29. mars 1978 møtte etter innkalling følgende brødre: Lars Korsbrekke, Olav Brunvoll, Arne Chr. Schille, Alf Rødsand, Arnfinn Dyrkorn, Knut Dalseng, Otto Barsten, Karl J. Flaathe, Magnar Bugge, Øyvind Flemmen, Kaare Samdal, Torbjørn Andersen og Karl Aksel Hamre. På møtet ble det bestemt å søke br. Stor Sire om tillatelse til å danne broderforening under navnet "Molde broderforening IOOF".

Søknaden ble godkjent, og broderforeningens stiftelsesmøte ble fastsatt til onsdag 19. april 1978.

På Molde Broderforenings konstituerende møte var følgende til stede: br. DDSS Ivar Olsbø, br. storrepresentant Malvin Rønning, br. eks. Overmester Conrad Syvertsen og br. eks. Overmester Torbjørn Thingvoll, samt 14 av de brødrene som stod bak dannelsen av den nye broderforeningen. Her ble foreningen formelt stiftet, og valg av styre ga følgende resultat:

Formann: br. Olav Brunvoll

Varaformann: br. Magnar Bugge

Sekretær: br. Arnfinn Dyrkorn

Kasserer: br. Karl J. Flaathe

Arkivar: br. Lars Korsbrekke

På møte 4. april ble navnet til den nye logen bestemt. De 17 tilstedeværende medlemmene stemte over forslagene: "Bjørnsund", "Fanne" og "Retiro". "Fanne" ble valgt med stort flertall.

I møte 16. mai ble det referert brev fra Storlogen at navnet "Fanne" var godkjent.

I møte 11. juni ble det lagt frem seks forslag til segl for den nye logen. Det ble avgitt 14 stemmer - 13 av disse gikk i favør av en versjon av dagens segl. Dette ble senere godkjent av Storlogen. Videre ble stiftelsesdatoen; 26. oktober 1979 bekreftet fra Storlogen og referert i møte 19. september. I dette møtet ble det også Nominasjonsnemdas forslag til embedsmenn fremlagt.

I møte 3. oktober 1979 ble følgende valgt:

OM: br. Olav Brunvoll

UM: br. Knut Bugge

Sekr: br. Arnfinn Dyrkorn

Kass: br. Karl Johan Flaathe

Skattm: br. Alf Røsand