Vår - 2023 

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre en fin og givende termin
         Med søsterlig hilsen i
            Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

  Toril Nøsen Nyland

       OM