Vår - 2024

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre en fin og givende termin
         Med søsterlig hilsen i
            Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

  Aina Greiner Sæter

       OM