Loge nr. 119 Mali har sitt navn etter Mali Furunes, født i Vestnes i 1888, død i Molde i 1968.

Mali Furunes har blittt stående som en ruvende kulturpersonlighet i Romsdal. Hun stod i fremste rekke for å kjempe frem vår nasjonalkulturelle frigjøring i årene etter 1905. Sammen med Hulda Garborg og Klara Semb la hun grunnen for folketradisjonene i store deler av Norge. I mange år reiste hun fra nord til sør i landet som instruktør for Noregs Ungdomslag.