Vår/ høst - 2020 

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre en fin og givende høsttermin
         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

  Else Marie Lemmichen Gulseth

OM