Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker et aktiv leirår.


Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Johan Settem
HP