Den 15.mars 1986 ble Leir nr. 18 Ambolten instituert.

Det var etter lengere tids forberedelser, Møre og Romsdal ble delt i to Leire. Leir nr. 18 Ambolten og dens distrikt omfatter Nordmøre og Romsdal med logene nord for Romsdalsfjorden.