Hva gjør vi?

Først og fremst så jobber vi med å fremme medmenneskelige verdier, og gode etiske holdninger.

Ikke for å oppnå rikdom, makt eller ære, men vi jobber med oss selv for å styrke oss i å bli;
en bedre venn, en bedre kollega, et bedre medmenneske, en bedre far eller mor, en bedre ektemann eller kone, en bedre samboer, en bedre partner, en bedre neste
- eller ganske enkelt jobber vi for å bli en bedre utgave av oss selv.

Vårt motto er: "VÆR MOT ANDRE SLIK DU VIL ANDRE SKAL VÆRE MOT DEG OG DINE"
- og med dette i tankene er det også naturlig å drive veldedighets arbeid, vise omtanke og omsorg.

Vår loge støtter ulike tiltak i nærområdet, og da spesielt innenfor trivsel og omsorg.
Vi samarbeider også med andre loger i fylket om et prosjekt ved kreftavdelingen på sentralsykehuset i Førde, med servering av kaffe og mat til dagpasienter og pårørende.

Utover dette har vi det vi kaller for landssaker, hvor alle loger går sammen om en felles sak.
Her har Odd Fellow bidratt med:
- bygging av to barnebyer i samarbeid med SOS barnebyer, i El Salvador og Malawi.
- finansiere bygging av tre redningsskøyter Odd Fellow I, Odd Fellow II og Odd Fellow III.
- midler gjennom tre forskningsfond
            - Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig forskningsfond
            - Asta og Mikael Aksdals fond for medisinsk vitenskapelig forskning
            - Odd Fellows forskkningsfond for Multipel Sklerose-sykdommen

 

Vi engasjerer oss også i Ukraina ved aktivt å støtte våre Odd Fellow brødre i Polen som driver hjelpearbeid i stor målestokk.

Er vi en religiøs organisasjon?

Nei, slett ikke. For Odd Fellow spiller det ingen rolle hvilken tro, nasjonalitet hudfarge eller legning du måtte ha. Men anerkjennelsen av et "høyeste vesen", blir vesentlig i forhold til vårt arbeide og er derfor en forutsetning for et medlemskap. Hva en velger å kalle det er opp til hver enkelt.

Vi er:

Rebekkaloge nr. 97 Lanternen og Odd Fellow loge nr. 87 Haveggen, og vi har våre møter i "Helsehuset" i Markegata 61.

Vi tilhører "Den Norske Storlogen av Odd Fellow Ordenen", som har sitt hovedkontor i Stortingsgata 28 i Oslo.

Kunne du, etter å ha lest dette, tenke deg at dette kan være noe for deg?

Vi arrangerer venneaftener hvor du kan komme uforpliktende å få mer informasjon.

Kontakt en av oss så kan vi råde deg på veien videre!

 

For Lanternen (damer)
Tone Lise Kittang: 48 01 34 42                                              
Edith Bjørg Bjørnseth: 99 16 09 54


For Haveggen (herrer):
Bjarte Liseth: 95 79 72 25                                                      
Anders Myklebust: 91 61 64 51
Per Kristian Kristensen: 90 20 28 48                                    

Ole Christian Rynning: 90 78 95 77
Trond Lyslo: 95 86 92 58                                                        
Jan Midtbø: 97 50 23 1