LOGEÅRET 2022.

OM og embedskollegiet ønsker alle søstrene et godt logeår!
Vi håper på et godt frammøte på våre logemøter så samholdet blir styrket og møtene blir meningsfylte.
MØT SÅ OFTE DU KAN!
Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

OM Marit Valland

 

Rebekkaloge nr.116 Navigare ble instituert i Tvedestrand 22.03.2003.
"Navigare" er det latinske ordet for verbet å navigere, det vil si kunsten å kunne bestemme rett kurs.

Risør og Tvedestrand var engang to av Norges største seilskutebyer med mannskap herfra og fra de omkringliggende distrikter.

Det måtte god navigasjon til for å kunne ferdes trygt på alle hav og i ukjente farvann for deretter å kunne bringe skip og mannskap trygt hjem igjen.

På livets hav trenger vi også å kunne navigere/finne den rette vei, og med søsteråndens tro på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, håper vi å kunne stake ut den rette kurs.

DEVISE:
Navigare necesse est, vivere non est necesse.
"Et liv uten bevisste valg, er ikke noe liv."