En Rebekka-loge er den kvinnelige gren av Odd Fellow Ordenen.

En Rebekka-loge har medlemmer som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemsskap.

En god Rebekka-søster skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet ved at hun uttrykker disse i verdiene 

VENNSKAP,  KJÆRLIGHET og SANNHET.

Odd fellow Ordenen bidrar med humanitær innsats sentralt og lokalt.

Medlemmene søker å arbeide i det godes tjeneste ved å

BESØKE DE SYKE, HJELPE DE TRENGENDE,

BEGRAVE DE DØDE, OPPDRA DE FORELDRELØSE.

Ta kontakt hvis du ønsker å få vite mer om oss.

 

Vi har logemøter i Odd Fellow Huset, Akland, 2.og 4. onsdag i måneden. fra september til mai.