Overmester og Embedskolegiet ønsker

 alle søstrene 

velkommen til logemøtene i høstterminen 2021

 

 

     Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.         

OM Therese Røer