Våre logemøter avholdes i Odd Fellowhuset på Rønnholt.

Vi har møter 2. og 4. torsdag i måneden.

Møtene starter kl. 19.00 dersom ikke annet er oppgitt i kalender.

Våre møter åpnes i Troskapsgraden.

Påmelding til UM til alle møter.

Stiftet 26.10.1996