Huset er tilholdssted for Rebekkaloge nr. 112 Barbro Hassfiord og Odd Fellow loge nr. 154 Folla.