Selskaps-/forsamlingslokalet i huset leies ut av Odd Fellow Huset Ofstad SA.

Lokalet er kort beskrevet under "Om huset". Ønskes å se lokalet, ta kontakt med angitt kontaktperson .

Pris utleie: kr. 1.500 pr. dag/kveld

Pris forutsetter at leietager vasker lokalene sjøl i etterkant. I motsatt fall faktureres kr. 500 ekstra for vask.

Kontaktperson:

Svein Egil Bjørknes

e-post: bjoerkne@online.no   /   telefon:   918 31 265