Odd Fellow Ordenen

 • Ekstraordinært Nytt fra Storlogen – november 2020

  Med bakgrunn i den foreliggende smittesituasjonen har Stor Sire i samråd med Storlogens valgte embedsmenn, besluttet at vi innstiller møtevirksomheten inntil videre.

  Les Mer
 • Samfunnsengasjement og etisk livsstil

  Samfunnet ser annerledes ut i dag enn hva det gjorde for 100 år siden, da Odd Fellow Ordenen kom til Norge. Imidlertid er det et fortsatt sterkt behov for humanitær hjelp fra frivillige organisasjoner. Det offentlige vil neppe klare å dekke alle behov.

  Les Mer
 • The History and the Mystery

  Odd Fellow Ordenen er en verdibærende Orden. I det legger vi at verdier som nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg, medfølelse og fellesskap er begreper som står sentralt i Ordenen.

  Les Mer
keynumbers_places
87
Steder
keynumbers_loge
286
Loger
keynumbers_brothers
11301
Brødre
keynumbers_sisters
10333
Søstre