Odd Fellow Ordenen søker å fremme nestekjærlighetens idealer, og derved bidra til toleranse og forståelse mellom menneskene. 
Det utadrettede humanitære arbeid er derfor et viktig bidrag til å nå de mål som pålegges gjennom Odd Fellow Ordenens budord. 

Lokalt sosialt og humanitært arbeid.

Alle Odd Fellow loger og Rebekkaloger har bestemmelser om sosialt utadrettet arbeid, som skal drives på lokal basis. Midlene til dette skaffes til veie ved en andel av kontingenten fra hvert medlem, frivillige gaver, spesielle utlodninger og lignende. 
I logene er det også som regel en egen nevnd, Nevnd for utadvendt arbeid, som har ansvaret for alt sosialt og humanitært utadrettet arbeid. 

Arbeid på landsbasis

Med jevne mellomrom arrangeres såkalte landsssaker, hvor alle landets loger går sammen om en felles oppgave. Gjennom årenes løp har det vært skaffet tilveie betydelige beløp, som kommer forskjellige humanitære formål til gode. 
Av senere Landssaker kan vi nevne: 
Finansiering og levering av tre redningskryssere, Odd Fellow og Odd Fellow 2, og senere vedlikehold av disse.  Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond, Odd Fellows Forskningsfond for Multipel Sklerose-sykdommen samt Asta og Mikael Aksdals Fond for Medisinsk-Vitenskapelig forskning deler ut flere hundre tusen kroner årlig i stipendier til forskning.

Odd Fellow Ordenen har finansiert 2 barnebyer, en  i El Salvador og en i Malawi. Disse barnebyene er en av mange barnebyer som drives av organisasjonen SOS-Barnebyer. Det kan i tillegg nevnes at Storlogens Humanitære Fond årlig deler ut midler til landsdekkende humanitære tiltak.  I 2019 avslutter Odd Fellow Ordenen sin siste landssak. Her har Ordenen finansiert en ny redningsskøyte «RS 169 Odd Fellow III» som nå er i operativ tjeneste i Bodø og distriktet rundt.  Det er vår største landssak til  nå, hvor Ordenens medlemmer har samlet inn over 26 millioner kroner til skøyta.