Loge Ryvingen ble instituert 18. sept. 1993. I starten ble logearbeidet preget av en del problemer som ble løst etter hvert, bla. trakk OM Henrik Lagerstrøm seg og Storrepr. Anker Lindeberg måtte tre inn som Fung. OM.

Det var ikke enkelt å fylle stolene til hvert møte. Her nevnes spesielt Eks OM og brødre fra Loge Eterna som deltok, slik at Logen kunne fungere slik den skulle. Loge Eternas Eks. OM Johan K. Eriksen og vår egen Anker Lindeberg skal ha mye av æren for at Logen fungerte som forutsatt. På svært mange av Logens første møter var det embedsmenn og brødre fra Loge Eterna som besatte stolene våre og Org. Tore Lund Andersen, Loge Skagerak deltok med  orgelspill. For at Logen kunne stå på egne ben, hastet det med gradpasseringer, slik at alle stoler kunne besettes med egne brødre. Dette ble gjort med dispensasjon fra DDSS Trygve Flaa. Embedsmennene gjorde en stor innsats for å få alt til å fungere. CM Helge Pedersen hadde et svare strev med å få spillene til å fungere med alt for få brødre, samtidig som flere brødre var i jobb utenbys. Det sier seg selv at dette måtte være litt av et problem i forhold til i dag, hvor det nesten kan velges fritt. 

Embedskollegiet 1993 - 1995
Fung. EksOM    Martin Gjertsen
OM*                     Henrik Lagerstrøm/ Anker Lindeberg
UM Odd              Helge Kjellemo
Sekretær            Kjell Johnsen
Skattmester       Guttorm Syvertsen
Kasserer            Viggo Mørk
Storrepr.             Anker Lindeberg
CM                       Helge Pedersen

* Fra 17. nov. fungerte Anker Lindeberg som OM.
Han ble installert som OM 26. jan. 1994.

Eks Storrepr. Anker Lindeberg har vært OM i 2 Loger.

Embedskollegiet 1995 – 1997
Fung.Eks OM Anker Lindeberg
OM                   Odd Helge Kjellemo
UM                   Einar Rafoshei-Klev
Sekretær*       Kjell Johnsen/ Roar G. Mathisen
Skattmester   Guttorm Syvertsen
Kasserer        Harald Bauer-Nilsen
CM                   Helge Pedersen

 * Kjell Johnsen døde 8. september 1995,
2 dager etter at han skulle vært installert.

Sekretær Roar G. Mathisen ble installert 18. okt. 1995.

Embedskollegiet 1997 – 1999
Fung.Eks OM Odd Helge Kjellemo
OM                   Einar Rafoshei-Klev
UM                   Helge Pedersen
Sekretær        Roald Skaar
Skattmester   Harald Bauer-Nilsen
Kasserer        Nils Petter Johannessen
CM                   Viggo Egil Hansen

Embedskollegiet 1999 - 2001
Fung.Eks OM Einar Rafoshei-Klev
OM                   Helge Pedersen
UM                   Roar G. Mathisen
Sekretær        Viggo Egil Hansen
Skattmester   Nils Petter Johannessen
Kasserer        Asbjørn Berås
CM                   Sverre Antonsen 

Embedskollegiet 2001 - 2003
Fung.Eks OM Helge Pedersen
OM                   Roar G. Mathisen
UM                   Viggo Egil Hansen
Sekretær        Ole Egeland
Skattmester   Nils Petter Johannessen
Kasserer        Arild Mulstad Syvertsen
CM                   Sverre Antonsen 

Embedskollegiet 2003 - 2005
Fung.Eks OM Roar G. Mathisen
OM                   Viggo Egil Hansen
UM                   Asbjørn Berås
Sekretær        Nils Petter Johannessen
Skattmester   Kåre Hansen
Kasserer        Per Kristian Olsen
CM                   Arild Mulstad Syvertsen

Storrepresentanter
1993-1994      Anker Lindeberg
1994-1996      Martin Gjertsen
1996-2000      Anker Lindeberg
2000-2004      Odd Helge Kjellemo

Veteraner med 25 års Juvel
Anker Lindeberg
Per Kristian Olsen

Sosialt arbeid
Logens brødre har i flere år hatt sine lørdagstreff med meget variabel deltakelse, i tillegg har Sosialnevnden arrangert hjemmebesøk i samarbeid med helseetaten i Mandal kommune. Brødrene besøker gamle og uføre for å foreta en liten sikkerhetsinspeksjon og for å sjekke røkvarslere og skifte batterier. Det er videre skaffet brukte tannlegestoler med alt utstyr og som i samarbeid med Loge 70 Kvitebjørn, Hammerfest, er fraktet til Murmansk for bruk på senter for vanskeligstilte barn og til undervisning.

Seremonielt arbeid
Loge Ryvingen har alltid gjennomført sine gradspill for åpen scene. Dette tiltak har mang en bror bidratt til å gjennomføre.

Besøk i andre loger
Loge Ryvingen har helt siden starten, hatt nær kontakt med vår egen moderloge 72 Eterna, besøk i Kristiansand har vært en fast tradisjon for Loge 125 Ryvingen. Vår nabo i Farsund, Loge 103 Lister, besøkes med jevne mellomrom og Loge 103 Lister og Loge 125 Ryvingen har tradisjon med å arrangere felles minneloger hos hverandre. Det er alltid hyggelig å dra på besøk og det er svært trivelig å få besøk fra andre Loger.

Privatnevnden
Det er ikke mulig å komme utenom Loge 125 Ryvingens privatnevnd. Denne nevnd er ansvarlig for våre brodermåltid. Logen har i flere år hatt varm mat til brodermåltidene ved hvert møte. Ved et møte i hver termin forsøker vi oss med litt enklere mat, gjerne ost, kjeks og vin.

Organister
Den første tiden etter institueringen var det Org. Willy Dag Ernst, overført fra vår moderloge 72 Eterna som var organist hos oss. Etter en tid flyttet han tilbake til Eterna og vi var uten organist. Da trådte Org. Tore Lund Andersen, Loge 89 Skagerak til som fungerende organist. Bror Tore har gledet oss mang en gang med sitt flotte orgelspill. Logen fikk egen organist 1o. des. 1997. Da fikk Karsten Henry Johansen høyeste grad og ble deretter utnevnt til Organist i vår Loge. Siden har han vært Logens organist.

Videre fremover
Da Loge 125 Ryvingen ble instituert i 1993 med 29 medlemmer, var allerede gjennomsnittsalderen lav. Gjennom de siste 10 årene har vår Loge hatt en av de laveste gjennomsnittsaldere som er å finne i vårt distrikt. I dag – 10 år etter institueringen har Loge 125 Ryvingen 54 medlemmer. Vi har en stabil kjerne medlemmer som møter opp på hvert møte og vårt indre liv fungerer bra. De av logens brødre som møter, trives svært godt sammen. Det er dessverre slik at det ikke passer alle å møte så ofte de kan (eller rettere: så ofte de vil), dette er beklagelig, men mange er i jobb utenbys og det passer ikke alltid med frivakt til hvert møte

Siden starten av broderforeningen og i det videre arbeidet i Logen, har Embedsmenn og brødre vist at Odd Fellow Loge 125 Ryvingen fra sin spede begynnelse har slått rot og vokst seg stor og kraftig.

Det er vårt ønske at Logen skal fortsette sin ekspansjon med opptak av nye brødre og samtidig undervise nye og etablerte brødre. Brødrene skal gis den beste opplæring ved å følge utviklingsprogrammet og samtidig utvikles videre i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet inn i fremtiden med Loge 125 Ryvingen.