DDRP Eli Alstad, anmodet Rebekkaloge nr. 4 Pax og nr. 73 Magdalene om å stifte en Rebekkaforening. 10 søstre fra loge nr. 73 Magdalene tok på seg dette ærefulle oppdraget. DSS Else Smith-Olsen stiftet så Rebekkaforeningen 10. juni 2002.

Formann ble: Åse Randi Bakken

Nestformann: Trude Henning Vaag

Sekretær: Lotte Irene Strømmen

Kasserer: Greta Karin Mortensen

Arkivar: Randi Larsen

 

BILDE av valgte embetsmenn 2004-2007

 

Foreningen arbeidet for å skaffe tilveie alle rekvisita en loge trenger i sitt arbeid, samt å sørge for et godt, økonomisk fundament. Kreativiteten var stor, det kom inn 14 forslag til emblem, og omtrent like mange navneforslag.

Emblemet som ble valgt, ble tegnet av søster Ann-Irene Enoksen. Forslaget på logenavn og logesang kom fra søster Lotte Irene Strømmen. Navnet på den nye logen ble Tyra.

Det kom inn mange flotte gaver fra søstre, brødre og fra anonyme givere. Det var godt oppmøte og besøk fra alle logene på foreningens møtekvelder.

Den 18. september 2004 kom Stor Sire Harald Thoen og hans Storembedsmenn til Odd Fellows lokaler på Kystad gård og instituerte Rebekkaloge nr. 118 Tyra.

 

 

Det ble overrakt mange flotte gaver til logen og enkeltpersoner. DSS Else Smith-Olsen var den første som fikk Tyraglasset, en kopi fra glass fra vikingetiden. De 30 søstrene hadde en arbeidssom tid. Logen jobbet jevnt og trutt, og medlemsstallet steg. Høsten 2007 var en travel tid, da alle logene i Trondheim forberedte flytting til nye lokaler i Hørløcks vei 66.

 

For å styrke samholdet ble det dannet ulike interessegrupper: Turgruppe, Bokklubb, Nisseverksted og det har blitt opprettet Teaterkontakt. Logen arrangerer Sosialaftener, hvor inntektene har gått til ulike foreninger og organisasjoner i nærmiljøet. 

 

Til logens utadrettede arbeid, hører det også med at vi har vi vært verter i Vår Frue åpen kirke.

 

To ganger i året holder vi Venneaftener hvor vi ber med oss personer som er interessert i medlemsskap, for å informere dem om vår virksomhet.

 

Sommermøtene har vært lagt til forskjellige steder utenom Ordenshuset, unntatt i 2007, da det ble avholdt på Kystad gård.

 

Pr. 21.02.20 har loge Tyra 47 medlemmer.

Brit Jenny Kristiansen, Herold