St. Veronika

St. Veronika sangen

Publisert

 

St. Veronika

Melodi: Jeg har båret lerkens vinger

1922    
Du er døpt og du skal leve   
du skal vokse og bli stor                                             
du skal virke, du skal heve                                           
:/menneskene på vår jord./:                                     

Må ditt hode, dine lemmer                                        
søke kraft på rette sted,                                            
at de aldri, aldri glemmer                                         
:/sannhet, vennskap, kjærlighet.:/    

1947
Du har nådd din ungdoms alder,   
du har trådt din barnesko
Framtidsmålene, de kaller
:/på din kjærlighet og tro.:/

Måtte vennskaps gyldne kjede
aldri miste enn et ledd,
måtte sannhets ord deg lede
:/fram til lykke og til fred.:/

1972
Du har nådd din middagshøyde
stans da litt og se deg om:
Det du sådde, det du pløydde
:/så du det i lyset kom?/:

La det alltid gro og spire
alt det beste i ditt sinn,
aldri på det gode fire,
:/sette kjærligheten inn./:
                                   C.L