Leirforening i Distrikt 15 ble stiftet i Drammen den 8. september 1988 med formann Aase Haug, under ledelse av Rådspresident Guro Lie. 

Styret i Buskerud og Asker Rebekkaleirforening besto foruten av formannen Aase Haug, av viseformann Vivi Thoen, Sekretær Ingjerd Granlund, Kasserer Gerd Brynestad og Matrialforvalter Astri Nøkleby.

Foreningens møter ble holdt i Ordenshuset i Drammen.

Det var mye utstyr som skulle skaffes tilveie, og det ble nedsatt nevnder og utvalg som engasjerte alle matriarkene. Drakter og regalier ble sydd av matriarkene.

Eks OM Signe Kosberg Pedersen foreslo navnet Hera. Hun er omtalt i gresk mytologi som den Olympiske Gudeverdens dronning, himmelens herskerinne. Hun blir fremstilt som en majestetisk kvinneskikkelse, og hun er dessuten mor til Hebe og stemor til Iris.

Leir nr 14 Hera ble instituert den 11. oktober 1989 med 85 matriarker fra Drammen, Asker og Hønefoss.

De første valgte embedsmenn var:

HM Aase Haug, YP Ingjerd Granlund, Dep. HM Vivi Thoen, Sekretær Else Aronsen, Skattmester Gunvor Hallen, Kasserer Gerd Brynestad og Fører Berit Fodnes Johannessen.

I dag består Leiren av Matriarker fra Drammen og Kongsberg.