I leirslagningen 7.12.2017 fikk vi besøk av DSS Selle Marie Horntvedt (Distrikt 8 Vest-Agder).
Hun tildelte matr.'ene Else Salvesen og Wenche Nilsen insigniet som viser medlemsskap i Nofa (Norsk Odd Fellow Akademi) for arbeidet med å skrive Leir 22 Viljens historie.


Fra v.: SR Else Salvesen, DDS Selle Marie Horntvedt, Eks OM Wenche Nilsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituering av Leir nr 22 Viljen

Lørdag 12. mars 2005 ble Leir nr 22 Viljen instituert. Fra Storlogen deltok:

Dep. Stor Sire Britta Almaas
Stor Sekretær Liv Berit Johansen
Stor Skattmester Edith Felle
Stor Marsjall Wenche Størseth
Stor Kapellan Astri Vilberg
Stor Vakt Liv Jorid Totland
DSS Ellen Birkeland

Etter å ha opplevd en flott, høytidelig og minnerik seremoni oppe i logesalen, benket 77 matriarker sammen med  Stor Sire Harald Thoen seg rundt et festdekket bord.

Kveldens toastmaster Dep. HM Lisbet Brune ønsket velkommen til bords med en for anledningen selvskrevet prolog. Etter at Stor Sire hadde utbrakt Kongens skål, kunne hun med stolthet fortelle kveldens meny: helstekt okse ytrefilet m/grønnsaker og peppersaus. Dessert: mango- og appelsinfromasj m/jordbærsaus.
Gjett om det smakte! Da hun også kunne fortelle at det var kaffe m/kaker nede i salongen, steg forventningene ytterlige noen hakk. Som Stor Skattmester Edith Felle sa i takketalen sin:
”Maten her må være laget med et gavmildt sinn, en lett hånd og et romslig hjerte.” Dette var innertier. En fjær i hatten til bror/kokk Kåre L. Andersen m/sin Bodil.

Til et festbord hører blomster. 6 nydelige oppsatser var en gave fra loge 116 Navigare. En praktisk gave som alle matriarker beundret og fikk glede av.

9 brødre fra 4 forskjellige losjer var flotte servitører som bl.a. sørget for at glassene aldri var tomme. Det være seg rødvin, hvitvin eller sitronvann. De ble da også behørig takket for innsatsen, og spesielt  da det viste seg at en representant fra hver loge hadde med en flat konvolutt m/sjekk pålydende
kr 1 000,-. HM Ingeborg Baust returnerte med en god klem da hun mottok konvoluttene ved bordet. Å servere er tydeligvis populært, det var nemlig venteliste for å være med å servere!

Til et vellykket taffel hører også taler.

Stor Sire Harald Thoen gratulerte og takket alle matriarkene i Arendal og omegn Rebekkaleirforening som har bidratt til at den nye leiren i dag er en realitet.
"Det er et meget stort arbeid som skal gjøres når det etableres en leir - her taler jeg av erfaring. Det er et stort økonomisk løft - og det er en mengde utstyr som skal lages eller skaffes til veie. Takk til søster DSS, takk til formannen og alle andre aktive matriarker i Rebekkaleirforeningen."
Han rådet bl a matriarkene til
- å ta med det riktige og beste fra Rebekkaleir nr 8 Agder - og snarest mulig å dra på besøk til et par andre leire og supplere med inntrykk derfra,
- å søke råd hos hverandre, respektere at enkelte ikke har alle kunnskaper, men søke å tilegne seg dissse så hurtig som mulig,
- å holde nær og hyppig kontakt med søster DSS, og ved behov søster Dep. Stor Sire.
Han minnet bl a embedsmennene om at ethvert embede er meget viktig, det innebærer forpliktelser overfor en selv, overfor den nye leiren, overfor Den Norske Storloge, og ikke minst overfor enhver av Rebekkaleirens matriarker - som, når de forlater leirmøtet, skal få med seg det hjem som embedsmennene har forpliktelse på seg til å gi dem. Han avsluttet slik:
"Kjære matriarker - jeg har også lyst til å minne dere om at Odd Fellow Ordenen aller først er til for dens medlemmer. Vi har alle en plikt til å sørge for at medlemmene får ta del i nettopp det som vår Orden har ment at den skal kunne gi dem."

Neste taler var HM Ingeborg Baust. Hun innledet slik:
Viljen er det som gjelder
Viljen frigjør eller feller
Viljen helt i alt det spredte
Hun ga en oppsummering av loger og leir i distrikt nr 14 i løpet av de siste 20 årene. Distriktet er blitt veldig stort, og en deling av leiren ble nødvendig. Hun fortalte om arbeidet som er lagt ned i løpet av de siste 15 månedene for å få en egen Rebekkaleir i Aust-Agder; om et svært godt samarbeid i styret, godt fremmøte til foreningsmøtene, livlig loddsalg og rause loddkjøpere. Dette har satt oss i stand til å anskaffe utstyr uten å sette oss i gjeld.
Hun takket videre moderleiren for det gode samarbeidet som har vært og all hjelpen som de har gitt under veis.
Takken gikk også til alle matriarkene for støtten hun har fått, og ikke minst gikk takken til alle Storembedsmennene for et fantastisk møte oppe i logesalen. Vi fikk være med på et møte som ble gjennomført med høytidelighet, ferdighet og verdighet, ledsaget av nydelig musikk.
Til slutt fikk Storembedsmennene en hilsen i form av 3 roser i Tro, Håp og Barmhjertighet.

Leirens sang, skrevet av Tore Lund Andersen, ble for første gang sunget i et leirmøte.

HM Selle Marie Horntvedt fra Leir nr 8 Agder, gratulerte og ga uttrykk for blandede følelser; glede over at målet er nådd, men vemod over delingen av Leir nr 8 Agder. "Gi dine barn kraftige røtter og sterke vinger. Vingene skal brukes til å løsrive seg og forlate redet, komme seg ut i verden, men røttene skal være så kraftige at barna alltid vender tilbake på en eller annen måte". Hun håpet at røttene vil sitte så forankret i hjerterota at alle opplevelsene gjennom 20 år gjør at vi tross alt er forankret i moderleiren. For, som hun sa, "når noen reiser er det som oftest de som er igjen som opplever sorgen, tomheten, mens de som drar, opplever nye utfordringer".
Hun avsluttet bl a slik: "Loge- og leirarbeid skal gi oss kraft og styrke til å gå ut i samfunnet og prøve å etterleve det vi lærer i logesalen. Hvis vi ikke i praksis klarer å formidle hva vi står og prediker, blir det hult og fort gjennomskuet av våre omgivelser. Så er det arbeidsinnsatsen deres, drivkraften, pågangsmotet, dugnadsånden, ja, det er imponerende. På så kort tid står dere i dag selvstendige med et navn "VILJEN" som gjenspeiler alt dere står for."

Som avslutning på taffelet takket Storskattmester Edith Felle for maten på  glimrende vis, og utbragte en skål for Leir nr 22 Viljen med ønske om fine år for Leiren fremover.