Foran fra venstre: Storrep. Stein Kvalnes, OM Karstein I.Hansen,
                                          Eks OM Johan Jensen, 
Bak fra venstre:   Sekr. Jan Walmann, Sktm. Asbjørn Torrissen,  UM Einar Jensen
                                           CM Roger Eriksen, Kap. Geir I.Hansen