Sarepta

Vår loge bærer navnet Sarepta.

I 1. Kongebok Kap. 17. kan vi lese om profeten Elias. Han fikk et budskap fra Herren om å reise til en liten by i Fønikia i "Det gamle Lilleasia", som het SAREPTA.

Det var uår og tørke i landet. Her skulle Profeten Elias treffe en fattig enke som han skulle ta bolig hos. Hun skulle forsørge ham. For så hadde Herren sagt : "Hennes melkrukke skulle ikke bli tom, og hennes krus skulle ikke mangle olje, inntil den dag Herren igjen sendte regn over landet". I overført betyning føler vi at vår orden og vår loge har en slik "Sareptas Krukke".

Vi erfarer at vår loge er et sted hvor vi alltid kan hente styrke, visdom, trøst, trygghet, fellesskap og VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET - så lenge vår loge og vår orden består. Vår loges emblem er derfor en gyllen krukke på hvit bunn. For oss søstre har også denne krukken dobbelt symbolikk. Sareptas krukke, den krukken som aldri ble tom, og selvfølgelig Rebekkas krukke.  Vi er også stolte over at vår loge bærer logenummer 100.

01.04.1995
100