Høst  - Vinter/Vår 2021 - 2023

På vegne av Loge nr. 100 Sarepta

ønsker Overmester og embedskollegiet
alle søstre velkommen
til et godt og fremgangsrikt logeår

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Helen Myhre

OM

Vi har logemøter hver 2. og 4. onsdag kl. 19.00 Alle møter åpnes i Troskapsgraden.