Vår 2024

På vegne av Loge nr. 100 Sarepta

ønsker Overmester og embedskollegiet
alle søstre velkommen
til en god og fremgangsrik vårtermin

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Liv Bente Hanssen

OM

Vi har logemøter hver 2. og 4. onsdag kl. 19.00 Alle møter åpnes i Troskapsgraden.