Kvinnelige Odd Fellow medlemmer kalles Rebekkasøstre. De er organisert i Rebekka-institusjonen, en integrert og likestilt del av Ordenen. Rebekkainstitusjonen ble opprettet i 1851, lenge før kvinner fikk stemmerett. I logen vår er vi alle søstre og formålet er basert på nestekjærlighet, omsorg og vennskap.

For over  50 år siden var det … damer som ønsket å gå inn i dameloge. På den tiden fantes det ikke en Odd Fellow dameloge på Notodden så de ble i stedet tatt opp i Rebecca-logen URD i Porsgrunn. Det var damer i 30-årene som var travelt opptatt med små barn og jobb. Det betyr at det ikke alltid var så lett å få det til men er viljen stor nok så går alt.

I 1972 ble disse damene enige om å starte sin egen Rebecca-loge på Notodden. De første årene holdt de til i lokalene for Odd Fellow i Lisleheradveien. I starten fikk de også med seg damer fra Kongsberg men etter hvert hjalp loge-søstrene på Notodden dem med å starte sin egen loge.

I 1969 fikk Odd Fellow-logene på Notodden kjøpt Victoria Hotell i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Her ble det bygget en egen loge-sal. Festsal og peisestue ble beholdt til sosiale sammenkomster for logens medlemmer samt at lokalene leies også ut til private arrangement. Vi sørger for kontinuerlig vedlikehold av lokalene og har gjort mange store forbedringer de siste årene. Mye av vedlikeholdsarbeidet er basert på dugnad som igjen styrker fellesskapet i logen vår.

De gode verdiene står under press i dagens samfunn. Disse verdiene er viktig for å opprettholde et godt samfunn. Odd Fellow Ordenen ønsker å være en tydeligere stemme her og stå opp for de verdiene vi tror på. Å tro på forankring i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er viktig.Alle disse verdiene jobber vi sammen for å bevare. Og det gjennom aktivt arbeid i et fellesskap vi blir bedre kjent med oss selv og hverandre. 

Logen vår har en sosial profil både i lokalsamfunnet og i nasjonal- og internasjonal sammenheng. De senere årene har vi hatt 2 store landsomfattende saker for Odd Fellow bidrar med pengestøtte.  engasjement. Vi har blant annet  donert penger til å bygge opp en barnelandsby i det fattige landet Malawi i Afrika. Her var vårt bidrag så stort at vi til og med fikk en egen «hytte» oppkalt etter navnet på logen vår, «Duen». En av våre søstre fikk æren av å reise og besøke landsbyen.

Vi har også bidratt med betydelige pengebeløp til RedningsSelskapet (RS). To redningsskøyter har fått navnene henholdsvis Odd Fellow I og II.

Årlig støtter vi lokale grupper og arrangementer som Snøgg Super, Notoddenlekene, Julekurver mm.  Vi gir også andre gaver til lokalsamfunnet. Ved siste jubileum donerte vi puter til Notodden Kapell, vi har gitt penger til utstyr for et palliativt rom på sykehjemmet, vi har gitt «sykkel» til dementavdelingen ved Haugmotun mm.
 
Møtene i Odd Fellow Ordenden er bygget opp i 2 deler. Et lukket møte der Ordenens undervisning og forretningsorden gjennomføres. Deretter er det ettermøte, den sosiale delen av en logekveld. Der hygger man seg med et godt måltid og god drikke, snakker med sine søstreog hører på foredrag eller kulturelle innslag.