Valgte Nevnder

Nevnd for logens
Styrkelse og Ekspansjon: §10-1
Nominasjonsnevnd: §10-2
Leder: Erik Eggum / Stor rep. Leder: Arne E. Nilsen
  Håkon Wang   Thorstein Halvorsen
Ola S. Hagen John Bøhmer
Andre Kristoffersen Håkon Wang
Andre Lyhus Ragnar Lindstad Moen
  Vara:  
 
Finansnevnd: §10-3 Nevnd for etterlatte: §10-4
Leder: Helge Rønning Leder: Thorbjørn Aune
  Torbjørn Aune   Hans Blaafjell
Andreas Dahl Knut Arne Windand
Vara: Olav Eggum Erling Hvaale
  Andre Lyhus
 
Revisjonsnevnd: §10-6  
Leder: John Egil Iversen    
  Finn Søberg    
Hans Rødberg  
 
Utnevnte Nevnder
 
Nevnd for utadvendt arbeid: § 11-1,
Sosialnevnd: Særlov for 33 Sølvet § 8
Nevnd for omsorg: §11-2
Leder: Tore Nitterberg Leder: Erling Hvaale
  Håkon Wang   Andre Kristoffersen
Lars O. Ekra Roger Nygård
Frank Borgersen  
 
Nevnd for anskaffelser: § 11-3  
Leder: Hallvard Murberg    
  Ole Gustav Lia    
Knut Arne Winsand  
 
Privatnevnd: § 11-5, Særlov for 33 Sølvet § 8     Gradnevnd: § 11-7
Leder: Hans Olav Hjartsjø Leder: Karl Arne Schneider
  Terje Børke   Erik Eggum
Helge Rønning Arne E. Nilsen
Finn Søberg Morten Mikalsen
Torbjørn Aune Hallvard Murberg
Tore Nitterberg Nils Willy Gulhaugen
Sigmunn Strøm Roger Nygård
Olav Eggum Andre Kristoffersen