Valgte Nevnder

Nevnd for logens
Styrkelse og Ekspansjon: §10-1
Nominasjonsnevnd: §10-2
Leder: Erik Eggum / Stor rep. Leder: Karl-Arne Schneider
  Roger Nygård   Frank Borgersen
Bjørn P. Brox Øystein Følstad
Tore Nitteberg Knut Arne Windand
Andre Kristoffersen Bjørn P. Brox
Hans Olav Hjartsjø   John Egil Iversen (UM)
Vara: Karl-Arne Schneider Vara: Håkon Wang
 
Finansnevnd: §10-3 Nevnd for etterlatte: §10-4
Leder: Tore Nitteberg Leder: Hans Blaafjell
  Øystein Følstad   Ivar Audun Johansen
Andre Lyhus John Bøhmer
Vara: Terje Børke Terje Børke
  Magne Odden
 
Revisjonsnevnd: §10-6  
Leder: Nils Willy Gullhaugen    
  Finn Søberg    
Harald Ullensvang  
 
Utnevnte Nevnder
 
Nevnd for utadvendt arbeid: § 11-1,
Sosialnevnd: Særlov for 33 Sølvet § 8
Nevnd for omsorg: §11-2
Leder:   Leder:  
       
   
   
 
Nevnd for anskaffelser: § 11-3  
Leder:      
       
   
 
Privatnevnd: § 11-5, Særlov for 33 Sølvet § 8     Gradnevnd: § 11-7
Leder:   Leder: