Valgte Nevnder

Nevnd for logens
Styrkelse og Ekspansjon: §10-1
Nominasjonsnevnd: §10-2
Leder: Erik Eggum / Stor rep. Leder: Karl-Arne Schneider
  Roger Nygård   Frank Ragnar Borgersen
Bjørn Petter Brox Øystein Følstad
Tore Birger Nitteberg Knut Arne Windsand
Andre Kristoffersen Bjørn Petter Brox
Hans Olav Hjartsjø   John Egil Iversen (UM)
Vara: Karl-Arne Schneider Vara: Håkon Wang
 
Finansnevnd: §10-3 Nevnd for etterlatte: §10-4
Leder: Tore Birger Nitteberg Leder: Hans Blaafjell
  Øystein Følstad   Ivar Audun Johansen
Andre Lyhus John Bøhmer
Vara: Terje Børke Terje Børke
  Magne Edvin Odden
 
Revisjonsnevnd: §10-6  
Leder: Nils Willy Gulhaugen    
  Finn Søberg    
Harald Ullensvang  
 
Utnevnte Nevnder
 
Nevnd for utadvendt arbeid: § 11-1,
Sosialnevnd: Særlov for 33 Sølvet § 8
Nevnd for omsorg: §11-2
Leder: Karl-Arne Schneider Leder: Ragnar Lindstad Moen
  Olav Arne Egum   Torstein Halvorsen
Frank Ragnar Borgersen John Bøhmer
Terje Børke Elling Hvaale
Vegard Grønli Vegard Skjold
 
Nevnd for anskaffelser: § 11-3  
Leder: Karl-Arne Schneider    
  Bernt-Erik Knutsen Elset    
Roar Odden  
 
Privatnevnd: § 11-5, Særlov for 33 Sølvet § 8     Gradnevnd: § 11-7
Leder: Jan Svein Roger Hansvoll Leder: Karl-Arne Schneider
  Tore Birger Nitteberg   Nils Willy Gulhaugen
Vigbjørn Halvorsen Andre Kristoffersen
Vegard Grønli Morten Mikalsen
Bernt-Erik Knutsen Elset Erik Eggum
Dino Fazlic Knut Arne Windsand
Vegard Skjold Håkon Wang
Andre Kristoffersen  
33