Valgte Nevnder

Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon: §10-1  
Leder: Erik Eggum / Stor rep.    
  Andre Lyhus    
  Håkon Wang    
  Ola S. Hagen    
  Andre Kristoffersen  
     
 
Finansnevnd: §10-3 Nominasjonsnevnd: §10-2
Leder: Helge Rønning Leder: Arne E. Nilsen
  Torbjørn Aune   Thorstein Halvorsen
  Andreas Dahl   John Bøhmer
Vara: Olav Eggum   Håkon Wang
       
  Vara: Ragnar Lindstad Moen
   
Nevnd for etterlatte: §10-4 Revisjonsnevnd: §10-6
Leder: Thorbjørn Aune Leder:  
  Hans Blaafjell   Finn Søberg
Knut Arne Windand Hans Rødberg
Erling Hvaale  
Andre Lyhus  
 

Utnevnte Nevnder

Nevnd for utadvendt arbeid: § 11-1, Sosialnevnd: Særlov for 33 Sølvet § 8  
Leder: Tore Nitterberg    
  Håkon Wang    
Johan Kristian Wahlø    
Frank Borgersen    
Lars O. Ekra    
 
Nevnd for omsorg: §11-2 Gradnevnd: § 11-7
Leder: Erling Hvaale Leder: Karl Arne Schneider
  Andre Kristoffersen   Morten Mikalsen
Bjørn Otter Johansen Ola S. Hagen
Roger Nygård Nils Willy Gulhaugen
  Knut Arne Winsand
  Erik Eggum
Andre Kristoffersen
Håkon Wang
 
Nevnd for internasjonalt brorskap: § 11-6 Nevnd for anskaffelser: § 11-3
Leder:   Leder: Hallvard Murberg
      Ole Gustav Lia
  Knut Arne Winsand
 
Privatnevnd: § 11-5, Særlov for 33 Sølvet § 8
Leder: Hans Olav Hjartsjø   Tore Nitterberg
  Terje Børke   Sigmunn Strøm
  Helge Rønning   Erik Kongsgård
  Finn Søberg   Olav Eggum
  Torbjørn Aune