logo

Søk

Embedsmenn 2019 – 2021

Storrepresentant Erik Eggum
Fung. Eks OM Håkon Wang
Valgte embedsmenn
Overmester Karl Arne Schneider
Undermester Morten Mikalsen
Sekretær Ola Skaug Hagen
Skattmester Nils Willy Gulhaugen
Ceremonimester André Kristoffersen
Kapellan Knut Arne Windsand
Utnevnte embedsmenn
Herold Bjørn P. Brox
Inspektør Halvard Murberg
Indre Vakt Ivar Johansen
Ytre Vakt Magne Odden
Arkivar Ole Gustav Lia
Organist Frank Borgersen
OM H ass Bjørn Otter Johansen
OM V ass Lars Olaf Ekra
CM H ass Elling Hvaale
CM V ass Torstein Halvorsen
UM H ass Roger Nygård
UM V ass John Bøhmer
Insp. ass Torbjørn Aune
Lysansvarlig André Lyhus

 

Fører  Storrepresentant, Erik Eggum
Samfunnets eldste Carl Erik thor-Straten

Loge nr. 33 Sølvet
Stiftet den 12.01.1952
Neste møte:
21.10.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern