logo

Søk

Embedsmenn 2017 – 2019

Storrepresentant Erik Eggum
Fung. Eks OM Amund Omholt
Valgte embedsmenn
Overmester Jørn Skarrud
Undermester Karl Arne Schneider
Sekretær Sigmunn Strøm
Skattmester Nils Willy Gulhaugen
Ceremonimester Morten Mikalsen
Kapellan Pål Kristian Wærp
Utnevnte embedsmenn
Inspektør Knut Arne Windsand
Indre Vakt John Bøhmer
Ytre Vakt Hans Olav Hjartsjø
Arkivar Helge Rønning
Organist Frank Borgersen
OM H ass Ivar Audun Johannsen
OM V ass Magne Odden
CM H ass Andre Kristoffersen
CM V ass Finn Søberg
UM H ass Halvor Thorsdalen
UM V ass Bjørn Otter Johansen
Insp. ass Ola Skaug Hagen
Lysansvarlig Lars Olaf Ekra
Herold Bjørn P. Brox

 

Fører  Storrepresentant, Erik Eggum
Samfunnets eldste Carl Erik thor-Straten

Loge nr. 33 Sølvet
Stiftet den 12.01.1952
Neste møte:
26.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern