Storrepresentant Erik Eggum
Fung. Eks OM Karl Arne Schneider
 
Valgte embedsmenn
Overmester Morten Mikalsen
Undermester John Egil Iversen
Sekretær Hans Olav Hjartsjø
Skattmester Geir Inge Landemoen
Ceremonimester Roger Nygård
Kapellan Andre Kristoffersen
 
Utnevnte embedsmenn
Inspektør Roar Odden
Herold Bjørn P. Brox
Arkivar Bjørn P. Brox
OM Høyre Assistent Leo Leonhardsen
OM Venstre Assistent Lars Olaf Ekra
UM Høyre Assistent Vigbjørn Halvorsen
UM Venstre Assistent Vegard Grønli
CM Høyre Assistent Elling Hvaale
CM Venstre Assistent Tom-Åge Aslaksen
Indre Vakt Hallvard Murberg
Ytre Vakt Magne Edvin Odden
Musikkansvarlig/Lys Kenneth Bæver Bjerke