Storrepresentant Erik Eggum
Fung. Eks OM Karl Arne Schneider
 
Valgte embedsmenn
Overmester Morten Mikalsen
Undermester John Egil Iversen
Sekretær Hans Olav Hjartsjø
Skattmester Geir Inge Landemoen
Ceremonimester Roger Nygård
Kapellan Andre Kristoffersen
 
Utnevnte embedsmenn
Herold Bjørn P. Brox
Inspektør Roar Odden
Indre Vakt Hallvard Murberg
Ytre Vakt Magne Edvin Odden
Arkivar Bjørn P. Brox
Organist/Musikkansvarlig Kenneth Bæver Bjerke
OM H ass Loe Leonhardsen
OM V ass Lars Olaf Ekra
CM H ass Elling Hvaale
CM V ass Tom-Åge Aslaksen
UM H ass Vigbjørn Halvorsen
UM V ass Vegard Grønli