Storrepresentant Erik Eggum
Fung. Eks OM Arne E. Nilsen

Valgte embedsmenn

Overmester Karl Arne Schneider
Undermester Morten Mikalsen
Sekretær Hallvard Murberg
Skattmester Nils Willy Gulhaugen
Ceremonimester Roger Nygård
Kapellan Knut Arne Windsand

Utnevnte embedsmenn

Herold Bjørn P. Brox
Inspektør Atle Sjøstrand
Indre Vakt Ivar Johansen
Ytre Vakt Magne Odden
Arkivar Ole Gustav Lia
Organist Frank Borgersen
OM H ass Bjørn Otter Johansen
OM V ass Lars Olaf Ekra
CM H ass Elling Hvaale
CM V ass Torstein Halvorsen
UM H ass André Kristoffersen
UM V ass John Bøhmer
Insp. ass Torbjørn Aune
Lysansvarlig André Lyhus

 

Fører  Storrepresentant, Erik Eggum
Samfunnets eldste Carl Erik thor-Straten