Storrepresentant Erik Eggum
Fung. Eks OM Arne E. Nilsen
 
Valgte embedsmenn
Overmester Karl Arne Schneider
Undermester Morten Mikalsen
Sekretær Hallvard Murberg
Skattmester Nils Willy Gulhaugen
Ceremonimester Roger Nygård
Kapellan Andre Kristoffersen
 
Utnevnte embedsmenn
Herold Bjørn P. Brox
Inspektør Atle Sjøstrand
Indre Vakt Ivar Johansen
Ytre Vakt Magne Odden
Arkivar Ole Gustav Lia
Organist Frank Borgersen
OM H ass Terje Børke
OM V ass Lars Olaf Ekra
CM H ass Elling Hvaale
CM V ass Torstein Halvorsen
UM H ass Leo Leonhardsen
UM V ass John Bøhmer
Insp. ass Geir Inge Landemoen
Lysansvarlig André Lyhus
Fører  Storrepresentant, Erik Eggum
 
Samfunnets eldste Carl Erik thor-Straten