logo

Søk

Embedsmenn 2017 – 2019

Storrepresentant Atle Gjærløw Wøllo
Fung. Eks OM Arne E. Nilsen
Valgte embedsmenn
Overmester Jørn Skarrud
Undermester Karl Arne Schneider
Sekretær Sigmunn Strøm
Skattmester Nils Willy Gulhaugen
Ceremonimester Morten Mikalsen
Utnevnte embedsmenn
Kapellan Pål Kristian Wærp
Inspektør Knut Arne Windsand
Indre Vakt John Bøhmer
Ytre Vakt Atle Sjøstrand
Arkivar Helge Rønning
Organist Frank Borgersen
OM H ass Ivar Audun Johannsen
OM V ass Magne Odden
CM H ass Andre Kristoffersen
CM V ass Finn Søberg
UM H ass Halvor Thorsdalen
UM V ass Bjørn Otter Johansen
Insp. ass Ola Skaug Hagen
Lysansvarlig Erling Korvald
Fører  Tore Nitteberg
Samfunnets eldste Carl Erik thor-Straten

Loge nr. 33 Sølvet
Stiftet den 12.01.1952
Lokal hjemmeside: WWW
Neste møte:
08.10.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern