Rose

Embedsmenn i perioden 2019-2021

Valgte embetsmenn - jfr. Kap.5 i Lov om Loger
Storrepresentant Mette Marit Wright
Eks Overmester Trine G Solli
Overmester Trude Zahl Erlandsen
Undermester Helen Aslaksen
Sekretær Ann-Kristin Lund Jakobsen
Skattmester Anne Grethe Nikolaisen
Ceremonimester Grete Bratbakk
   
Utnevnte embedsmenn - jfr. Kap.6 i Lov om Loger
Kapellan Gry Rydland
Inspektør Marit Mellingen
Inspektør assistent Ellen D Festvåg
Indre vakt Wenche Wetting
Ytre vakt Solfrid Hind Hanssen
Musikkansvarlig May Kristin Wester
Musikkansvarlig assistent Tanja F Nyjordet
Arkivar Solbjørg Nerdal
OM høyre assistent Wenke Johannessen
OM venstre assistent Gunn Karin Jacobsen
UM høyre assistent Kristin Jensen
UM venstre assistent Lillian Skogen
CM høyre assistent Anne-Lise G Loftfjell
CM venstre assistent Ellinor Andreassen
Herold Ragnhild R Brennslett