Rose

Embedsmenn i perioden 2021 - 2023

Publisert
Valgte embetsmenn - jfr. Kap.5 i Lov om Loger
Storrepresentant Mette Marit Wright
Eks Overmester Trude Zahl Erlandsen
Overmester Helen Aslaksen
Undermester Gry Anette Rydland
Sekretær Wenke Johannessen
Skattmester Kristin Elisabeth Jensen
Ceremonimester Wenche Hansen Wetting
   
Utnevnte embedsmenn - jfr. Kap.6 i Lov om Loger
Kapellan Tanja F Nyjordet
Inspektør Lill Iren Hansen
Inspektør assistent Ann-Kristin Lund Jakobsen
Indre vakt  Solfrid Hind Hansen
Ytre vakt Grethe Varem
Musikkansvarlig May Kristin Wester
Musikkansvarlig assistent Tove Sæterdal Jørgensen
Arkivar Ellinor Andreassen
OM høyre assistent Grete Bratbakk
OM venstre assistent Ellen Festvåg Dragland
UM høyre assistent Kari Lie
UM venstre assistent Elin A Evensen
CM høyre assistent Anne-Lise G Loftfjell
CM venstre assistent Elin Janne Karlsen
Herold Ragnhild R Brennslett