Opprettelsen av Rebekkaloge nr 121 Rose i Mo i Rana er foranledningen til at en rose springer ut

Antall søster i Loge Grotten har i løpet av årene vokst jevnt og trutt, og vinteren 2003 er medlemstallet godt over hundre!
Tanken om å opprette ny loge i Rana blir sterkere og sterkere.
Nemnd for logens styrkelse og ekspensjon tar initiativet. Den sender brev til Loge Grotten der det fremgår at det nå er på tide at noe blir gjort vedrørende opprettelse av en ny loge. Loge Grotten vedtar at nemndens formann, Helga Vargdal, utnevnes til initiativtaker.
De øvrige medlemmer i nemnden er Kirsten Heimen, Tove Bygland Nicolaisen, Turid Mellingen og Oddlaug Sørvollen.

 

Den 20.mai 2003 sendes søknad av Rana Rebekkaforening til Den Uavhængige Norske Storloge:
Søknaden ble godkjent i brev av 20.juni 2003 og institueringen kan foreta som ønsket 29.oktober 2003.
Og dermed kunne innbydelsene sendes ut.
18 søstre fra Loge Grotten har vist sin interesse i å være med å starte Rebekkaforening.
Den 29.september 2003 ble Rana Rebakkaforening stiftet i Odd Fellow-huset under en høytidelig seremoni.
Til stede var 47 søster fra henholdsvis loge nr 52 Grotten og loge nr 43 Kilden.
Storrepresentant Lisbeth Frantzen ledet den høytidelige seremonien.


Rebekkaforeningens styre ble valgt med følgende resultat:

 

20.september 2004 ble det sendt søknad til Den Uavhængige Norske Storloge om at Rana Rebekkaforening ønsker å stifte ny Rebekkaloge med navnet Konglen
Begrunnelsen for navnet er at navnet er hentet fra botanikken og konglen er velkjent over hele landet.
Konglen er symbolet på Rebekkasøstrene.
Arbeidet i logen symboliseres ved konglen som står på greinen og strekker seg mot lyset.
De eldre søstrene – symboliseres ved dekkbladene – passer på de yngre – symbolisert ved frøene.
Etter hvert som modningen skjer – dvs passering av de forskjellige grader og opplæring til å ta over logearbeid for å føre logen videre, slippes «frøene» og livet fortsetter.

Dessverre falt ikke navnet i smak!
På foreningens arbeidsmøte, den 16.oktober 2004 ble vi - etter en lang diskusjon – enige om nytt navn:
Rebekkaloge Rose

Reidun Rørvik tegnet forslag til motiv på Rebekkaloge Roses emblemer.

Foreningen avholder flere arbeidsmøter med planlegging av institueringen av den nye logen. Alle komiteer jobber godt og fredag, den 1.april 2005 skjer den høytidelige instituering av Rebekkaloge nr 121 Rose.

Loge 121 Rose sitt første embetskollegie 2005-2007


Tove Jørgensen-Gurill Helland-Eva Holdahl-Randi Fagervik
Mette-Marit Wright-Inger Hauge-Helga Vargdal

 

Prolog
ved institueringen av Loge Rose
 

Vær hilset ved denne institueringsfest,
lokalt logemedlem og inviterte gjest
som i kveld skal feire at en er blitt to
når vi nå har fått Loge Rose på Mo.


At moderloge Grotten vokste seg stor
var godt, men dog den utløsende faktor
til deling, fordi vi etter hvert ble for mange
og selv i Rana kan grotter bli trange.

 

Første initiativ kom våren 2003
da «Nemnd for styrkelse og ekspansjon» satte seg ned
og planla forberedelsesmøte 24.09
som resulterte i stiftelsesdag 29.10.

 

Dermed var Rana Rebekkaforening født,
med 25 medlemmer sto den støtt
og vokste raskt til søstre 35
med nyinnvidde og de som gikk over til dem.

 

Som et nyfødt barn trengte logen et navn,
og mange forslag ble dratt i havn.
første valg med rot i vårt miljø
var «Konglen» - som ikke fikk feste for sine frø.

 

En roseprydet jakke i de svenske fjell
ga inspirasjon til navnet Rose, som ble kronet med hell.
For rosen symboliserer kjærligheten,
Det største av alt, sier profeten

 

En rose er en vakker kjærlighetsgave,
et symbol på skjønnhet blant høye og lave.
Med velduftende kronblad og fargeflor
uttrykker den ofte mer enn ord.

 

Nyperosen ble valgt blant alle arter
utformet og godkjent av alle parter.
Den trives i Ranas frodige natur,
er sterk og vakker og tåler ei skur.

 

En vennlig og kjærlig søsterånd
knytter mellom loge Grotten og Loge Rose sterke bånd.
En datter skal vokse seg fri og stor,
men alltid få hjelp og støtte fra sin mor.

 

Gjennom vår loges høytidelige ritualer
streber vi etter Odd Fellows idealer
der vennskap, kjærlighet, sannhet betyr mest
i et logeliv i Rana som er i vekst.

 

Loge 121 Rose, vi vil herved gratulere,
med ønske om at dere må blomster og bli flere
som bringer nye søstre i havn
til personlig utvikling i Odd Fellows navn.
                                                                              Anne-Lise Fjelddahl