Leiråret 2019

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker hjertelig 
velkommen til våre leirslagninger.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Bernt Gjøsund

HP

 

Følgende loger er tilhørende leir nr. 25 Glomma:

Loge nr. 67 Castrum, loge nr. 92 Romerike, loge nr. 122 Gyldenborg,
loge nr. 146 Raumar, loge nr. 153 Olavskilden og loge nr. 156 Kongsleden